System zarządzania działem prawnym w Jednostce Samorządu Terytorialnego Mecenas.iT

obecny jest na rynku od 2015 roku (od 2008 roku wdrażamy systemy zarządzania w kancelariach, działach prawnych firm). Nasze doświadczenie pozwoliło nam przygotować system dedykowany działom prawnym JST.

System Mecenas.iT to nowoczesna i innowacyjna aplikacja dedykowana dla prawników pracujących w JST jak i dla łączących pracę w JST z  własną kancelarią. Każdorazowo dopasowujemy system do potrzeb konkretnego działu prawnego JST, konkretnego sposobu pracy. System zarządzania działem prawnym Mecenas.iT połączył w sobie funkcjonalność systemów: CRM, ERP, zarządzania czasem pracy, elektronicznego obiegu dokumentów, panelu do komunikacji i wymiany plików z innymi Wydziałami w JST z przystępną ceną.

Dziś każdy dział prawny JST może mieć tak potrzebne narzędzia. Możliwość wyboru zakup/wynajem (e-usługa) pozwala na posiadanie narzędzi najwyższej innowacyjności i jakości za bardzo dobrą cenę. Nasz system docenili nie tylko prawnicy, obdarzyli nas zaufaniem m.in.: OIRP Łódź (Partner), portal dla prawników orzeczenia.com.pl (Partner), firma Marketingprawa.pl (Partner)

Raport zespołu
Raport zespołu z wyliczeniem zajętości czasu pracy poszczególnych osób, dostępny w Mecenas.iT – system zarządzania działem prawnym