Patronat
OIRP Rzeszów
logo PIIT nowe
Wypełnij formularz i otrzymaj E-BOOK

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest JMK Computerate Sp. z o.o. zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się
  z Administratorem pisząc na adres e-mail: iod@jmkcomputerate.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą, a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek wyrażenia zgody, dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  • kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
  • celów marketingowych (Newsletter)
 6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu,
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt. Niektórzy spośród nich mają siedzibę poza terytorium EOG, w związku z tym podane przez Państwa dane w procesie oferowania/sprzedaży/dostępu do e-booków mogą być przechowywane na terenie Państw trzecich.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania*. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu, newsletteru itp.), a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.
 9. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Pani/Pan się na to zgadza. W przypadku wycofania zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 10. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.