ELASTYCZNOŚĆ

Elastyczność systemu zarządzania kancelarią Mecenas.iT polega między innymi na jego szerokiej dostępności.

  • ELASTYCZNOŚĆ systemu

W systemie użytkownik może sam definiować zawartość ekranu startowego. Dzięki temu zawsze po zalogowaniu do systemu pierwsze, co będzie widział to możliwość szybkiego wyboru najczęściej używanych przez siebie opcji.

  • PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ do systemu

System Mecenas.iT jest niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego. Wdrożenie systemu nie wymaga zakupu żadnego innego oprogramowania. CRM dla kancelarii Mecenas.iT jest rozwiązaniem otwartym, pozwalamy na pełną wymianę danych między naszym oprogramowaniem i innymi systemami (np. systemem księgowym). System jest dostępny wszędzie tam gdzie mamy internet oraz dowolne urządzenie: laptop, tablet, telefon komórkowy itp.

  • ZAKUP SYSTEMU

System zarządzania kancelarią Mecenas.iT nie wymaga zakupu – oferujemy możliwość opłat abonamentowych oraz zakupu licencji bezterminowych.