SPRAWDZONY PROGRAM ZARZĄDZANIA UPADŁOŚCIAMI SYNDYK.iT ®

 

Nowa jakość pracy, program dla Syndyka – Syndyk.iT ®

Pierwszy dopasowany program dla Syndyka, który automatyzuje wykonywane czynności. W 2017 roku powstała pierwsza wersja systemu Mecenas.iT dla Syndyków – dziś program do zarządzania upadłościami znany jest pod nazwą Syndyk.iT. Dowiedz się jak oprogramowanie może pomóc obsłużyć większą liczbę upadłości!

 • baza Sądów i Komorników
 • dedykowane zadania automatyczne (dla różnych rodzajów upadłości)
 • generator dokumentów (już ponad 100 wzorów pism)
 • integracja z Portalem Informacyjnym, iMSiG.pl, GUS,
 • aplikacja mobilna (iOS i Android)
 • wtyczka do MS Word i MS Outlook
 • wspólny kalendarz
 • sprawdzony poziom bezpieczeństwa
Image module
Syndyk.iT - aplikacja mobilna dostępna na iOS i Android
Jak Syndyk.iT ® wspiera codzienną pracę zespołu?

 

 • oszczędza czas całego zespołu – tworzenie dokumentów zajmuje teraz tylko chwilę dzięki generatorowi dokumentów (wzory dokumentów dla każdego rodzaju upadłości konsumenckiej i upadłości przedsiębiorstw) w którym znajdują się m.in. zawiadomienia, spisy inwentarza, należności i nieobjętych składników majątku, listy wierzytelności, sprawozdania, książki nadawcze na Pocztę Polską, generator koper i naklejek adresowych.
 • porządkuje postępowania upadłościowe – prowadzisz na bieżąco stały monitoring prowadzonych przez siebie postępowań upadłościowych oraz ich etapów postępowania i statusów (m.in dzięki integracji z iMSiG.pl oraz Portalem Informacyjnym),
 • porządkuje wszystkie postępowania sądowe, administracyjne, podatkowe oraz egzekucje prowadzone z udziałem Syndyka i Upadłego przed i po ogłoszeniu upadłości,
 • eliminuje błędy i pomyłki – dane upadłego, Sądu, wierzycieli i innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu upadłościowym są zaciągane z baz danych m.in. dane firm z portalu GUS,
 • pozwala na personalizację danych – system jest dostosowany do personalizacji treści poszczególnych pism używanych w Twojej firmie. Możesz także korzystać z wzorów udostępnionych przez Syndyk.iT,
 • automatyzuje zadania związane z upadłością – system automatycznie podpowiada, kiedy jakie zadania w danym postępowaniu upadłościowym powinny być wykonane z zachowaniem terminów ustawowych – dane te są zaszyte w systemie i program monitoruje terminowość ich wykonania.
Nowa jakość zarządzania terminami

Czy zadania w ramach upadłości zostały wykonane w terminie? Czy rozliczyliśmy wszystkie koszty przed okresem sprawozdawczym?

 • Zarządzaj zespołem – kalendarz z wieloma opcjami, możliwość szybkiego zlecania prac, możliwość zautomatyzowania i klonowania zadań.
 • Zarządzanie zadaniami – wygodny i szybki wgląd w istotne terminy, zlecone prace, dokumenty z dowolnego miejsca, pracę ułatwia także dedykowana aplikacja mobilna, którą masz zawsze przy sobie.
 • Rozliczenia – wybierz jeden z wielu zdefiniowanych sposobów rozliczeń z klientem i zautomatyzuj proces fakturowania. Zyskasz pewność zafakturowania wszystkich czynności i kosztów oraz możliwość łączenia sposobów rozliczeń.
 • Raportowanie – Syndyk.iT pozwala na generowanie praktycznie dowolnych raportów do MS Excel. Generowane raporty zawieraj gotowe formuły, które usprawniają pracę z danymi. Z poziomu systemu możemy także wyeksportować listę wyszukiwania (filtrowanie obiektów) do MS Excela.
Generator dokumentów – wzory ponad 100 pism

 • Generator dokumentów na każdy etap postępowania. Wzory pism są bieżąco aktualizowane
  • nasz program dla Syndyka zawiera zaszyte wzory pism, będące nie tylko obligatoryjnymi zawiadomieniami wysyłanymi przez każdego Syndyka, ale także dodatkowe merytoryczne dokumenty, które standardowo wykorzystywane są w postępowaniu upadłościowym. Generują się one automatycznie do programu MS Word wraz wykorzystaniem danych wprowadzonych do programu Syndyk.iT podczas przyjęcia nowej sprawy,
  • szybko i wygodnie wygeneruj spis inwentarza, spis należności, spis nieobjętych składników majątku, listy wierzytelności, sprawozdania z czynności, sprawozdania rachunkowe
 • usprawnia prace sekretariatu oraz biura obsługi interesantów (BOI) w kancelarii Syndyka, umożliwiając pracownikom sekretariatu podgląd aktualnego stanu sprawy i udzielenia podstawowych informacji o postępowaniu upadłościowym wierzycielom lub dłużnikom,
 • Syndyk.iT pozwala wygenerować książki nadawcze na Pocztę Polską, koperty oraz naklejki,
 • dostęp do dokumentów z poziomu aplikacji mobilnej,
 • dodawanie zdjęć akt za pomocą aplikacji bezpośrednio po ich wykonaniu.
Generuj bez błędów kluczowe dokumenty

Poza wzorami dokumentów w generatorze, przy sprawach znajduje się możliwość tworzenia i generowania do MS Word i MS Excel kluczowych dokumentów dla każdego postępowania upadłościowego. Wdrożenie oprogramowania pozwala na zredukowanie do minimum błędów. Dodatkowe mechanizmy pozwalają usprawnić tworzenie dokumentów z wieloma danymi np. w Spisie Inwentarza. Możliwość sprawnego tworzenia także tych kluczowych dokumentów sprawia, że postępowanie upadłościowe może toczyć się szybciej i bezpieczniej. Korzyści uzyskują wszystkie zainteresowane strony postępowań upadłościowych – od upadłego zaczynając na Sądzie kończąc. W systemie Syndyk.iT znajdują się:

 • zawiadomienia
 • spis inwentarza
 • spis należności
 • spis nieobjętych składników majątku
 • listy wierzytelności
 • sprawozdania z czynności
 • sprawozdania rachunkowe
 • plany podziału
 • plany spłat
Spisy inwentarza, należności i nieobjętych składników majątku w Syndyk.iT
Integracja systemu dla Syndyka z innymi systemami i bazami danych

Program zarządzania upadłościami dla Syndyka wspiera zespół na różnych płaszczyznach. Celem systemu Syndyk.iT jest codzienne ułatwienie pracy całego Twojego zespołu m.in. poprzez generator dokumentów, ale także dzięki licznym integracjom:

 • z iMSiG.pl (internetowym Monitorem Sądowym i Gospodarczym)
 • z PI (Portalem Informacyjnym)
 • z GUS (Głównym Urzędem Statystycznym)
 • z EPU (Elektronicznym Sądem Upominawczym)
 • z MS Outlook oraz MS Word
 • z Mecenas.iT – dzięki czemu nie musisz mieć 2 osobnych programów w kancelarii

Sprawdź CENNIK programu dla Syndyków – Syndyk.iT

Bezpieczeństwo programu Syndyk.iT ®

Podstawą działania Syndyka jest bezpieczeństwo informacji. Program do zarządzania upadłościami musi spełniać wyśrubowane wymogi bezpieczeństwa – właśnie taki jest nasz program dla Syndyka

 • Wymiana danych z klientem i wierzycielami – bezpieczna komunikacja jest niezbędnym elementem w codziennej pracy. Strefa Wierzyciela oraz Strefa Klienta pozwala przesyłać dokumenty oraz informację w bezpieczny, zaszyfrowany sposób pomiędzy Syndykiem, a odbiorcami informacji.
 • RODO – Syndyk.iT spełnia wszystkie wymogi związane z ochroną danych osobowych. Wszystkie dane są zabezpieczone na terenie Unii Europejskiej. Centra danych grupy OVH spełniają najbardziej rygorystyczne wytyczne bezpieczeństwa. Polecamy także zapoznać się z naszym E-bookiem o RODO w kancelarii.
 • Bezpieczeństwo danych – w przypadku wyboru serwera poza kancelarią Syndyka system znajduje się w centrach danych grupy OVH. Dane chronione są 24/7, szyfrowane łącze zabezpiecza transmisję pomiędzy serwerem, a komputerem. Więcej informacji znajdą Państwo w sekcji Bezpieczeństwo.
UMÓW BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ


Czytaj więcej