Bezpieczeństwo systemu Mecenas.iT

Bezpieczeństwo systemu Mecenas.iT jest dla nas priorytetem. Dane naszych klientów przechowujemy zgodnie z obowiązującym prawem (m.in. RODO) w jednej z firm zapewniających najwyższych poziom bezpieczeństwa na świecie – firmie OVH. Dzięki zaimplementowanym procedurom bezpieczeństwa dane kancelarii są tam bezpieczne. Pomiędzy Twoim komputerem, a serwerem gdzie znajduje się system Mecenas.iT bezpieczeństwa strzeże szyfrowane łącze o sile 2048 bitów. Bezpieczeństwo systemu Mecenas.iT jest oparte między innymi o dywersyfikację. Jednym z jej aspektów jest dywersyfikacja ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi – Twoje dane są przechowywane w aż trzech lokalizacjach geograficznych na ternie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo serwerów, a co za tym idzie danych, zależy od wielu czynników jednocześnie – a grupa OVH zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo tych danych.

1. RODO

Bezpieczeństwo systemu Mecenas.iT spełnia wszystkie wymogi związane z ochroną danych osobowych. Wszystkie dane są zabezpieczone, w systemie znajduje się historia wszystkich zmian, Mecenas.iT posiada także funkcję zapomnienia. System posiada możliwość skonfigurowania dodatkowych zabezpieczeń takich jak logowanie za pomocą podwójnego uwierzytelniania (2FA). Dane znajdują się na terenie Unii Europejskiej co jest bardzo istotne w codziennym działaniu kancelarii. Warto przeczytać także e-book.

2. Zabezpieczenie dostępu do danych:

Centra danych OVH mają ściśle nadzorowany dostęp. Każdy obiekt jest otoczony ogrodzeniem z drutem kolczastym zabezpieczonym przez monitoring video oraz czujniki ruchu. Każdy obiekt jest także chroniony przez pracowników ochrony. Na terenie każdego centrum danych panują rygorystyczne procedury bezpieczeństwa. Dostęp do serwerów podlega jeszcze bardziej zaawansowanej ochronie. Tylko wyselekcjonowany personel OVH ma dostęp do maszyn, dodatkowym atutem jest fakt, że OVH korzysta tylko ze swoich centrów danych.

3. Zabezpieczeniu utraty danych

Czy wiesz, że Twoje dane są zabezpieczone wielokrotnie? Dane, które znajdują się w systemie Mecenas.iT znajdują się na terenie Unii Europejskiej w trzech niezależnych lokalizacjach geograficznych, w dwóch państwach. Dzięki takiemu rozwiązaniu sytuacje takie jak klęska żywiołowa, niestabilna sytuacja polityczna nie wpłyną na dostęp do danych kancelarii. Grupa OVH ma w sumie 27 centrów danych rozmieszczonych na całym świecie: 15 we Francji, 6 w Kanadzie, 1 w Polsce, 1 w Niemczech, 1 w Australii, 1 w Singapurze, 1 w Wielkiej Brytanii i 1 w Stanach Zjednoczonych. Nasz system Mecenas.iT korzysta tylko z centrów zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.

4. Ryzyko pożaru?

Wszystkie sale centrów danych jest wyposażona w system wykrywania i gaszenia pożarów jak również w drzwi przeciwpożarowe. OVH respektuje zasady ASPAD R4 dotyczące instalowania przenośnych gaśnic i posiada certyfikat zgodności N4 dla wszystkich centrów danych.

5. Brak energii elektrycznej?

Każde centrum danych OVH jest zasilane przez dwa niezależne podłączenia elektryczne i dodatkowo są wyposażone w zasilanie awaryjne. Zasilanie awaryjne pozwala wytrzymać 48 godzin ewentualnej awarii sieci elektrycznej.

6. Bezpieczeństwo sieci

Sieć OVH pozwala zapewnić klientom na całym świecie niezrównaną jakość usług, co istotne sieć należy do grupy OVH. Przepustowość sieci wynosi w Europie 8 Tbps. Sieć OVH jest w pełni redundantna: OVH stworzyło kilka pętli zabezpieczających, aby wyeliminować ryzyko niedostępności usług. Tak duża liczba połączeń sprawia, że dane są przesyłane najkrótszą możliwą drogą, czyli zyskujemy szybki czas odpowiedzi.

7. Bezpieczeństwo serwerów

Zespół OVH nadzoruje pracę centrów danych przez 24 godziny na dobę, a pracownicy są obecni w każdej serwerowni o każdej porze – dzięki czemu stale konserwują sprzęt. Dzięki takiemu rozwiązaniu reakcja na ewentualny problem jest natychmiastowa.